صفحه بلاگ

عنوان مطلب

عنوان مطلب

از جمله ویژگی های کاربردی این برنامه عبارتند از: 1-نمایش کلیه خدمات من جمله بیمارستانها،داروخانه ها، مدارس،مساجد و همچنین خدمات فروشگاهی ، به صورت رده بندی شده و بر روی نقشه ۲-نمایش کلیه خدمات اطرافتان ۳_نمایش تخفیفات ارائه شده توسط کسب کارهای اطراف شما ۴_نمایش فروشگاه‌های تازه تاسیس اطراف شما

بیشتر
عنوان مطلب

عنوان مطلب

رادار ۱۱۸ اولین اپیلکشـــن جامع در رابطه با اطلاعــــات ۱۱۸ می باشد که این اطلاعــــات را به صورت طبقه بندی شده روی نقشه نمایش می دهد.

بیشتر