بیمارستان پاستور

شماره تماس : ۰۵۱۳۸۴۱۰۲۴۵

بازبینی

توضیحات

هیچ توضیحی درج نشده است

موقعیت روی نقشه

تماس با ما

نام بیمارستان پاستور آدرس خیابان احمد آباد – خیابان پاستور نو – بین پاستور ششم و هشتم شماره تماس 05138410245 شماره تلفن همراه 05138410245