بیمارستان بنت الهدی

شماره تماس : ۰۵۱۳۸۵۹۰۰۵۱

بازبینی

توضیحات

هیچ توضیحی درج نشده است

موقعیت روی نقشه

تماس با ما

نام بیمارستان بنت الهدی آدرس خیابان بهار - جنب پمپ بنزین شماره تماس 05138590051 شماره تلفن همراه 05138590051