زایشگاه و بیمارستان مهر

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1348 باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 100 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی -جراحی - زنان و زایمان  کودکان  ارتوپدی چشم پزشکی  گوش و حلق و بینی  ارولوژی  قلب  CCU

شماره تماس : ۰۵۱۳۸۴۲۷۰۱۱

بازبینی

توضیحات

هیچ توضیحی درج نشده است

موقعیت روی نقشه

تماس با ما

نام زایشگاه و بیمارستان مهر آدرس خیابان کوهسنگی- میدان الندشت شماره تماس 05138427011 شماره تلفن همراه 05138427011