بیمارستان فارابی

شماره تماس : ۰۵۱۳۸۸۱۷۹۸۰

بازبینی

توضیحات

هیچ توضیحی درج نشده است

موقعیت روی نقشه

تماس با ما

نام بیمارستان فارابی آدرس مشهد - بلوار وکیل اباد - نبش خیابان کوثر شماره تماس 05138817980 شماره تلفن همراه 05138817980