بیمارستان هاشمی نژاد

شماره تماس : ۰۵۱۳۲۷۳۷۰۱۱

بازبینی

توضیحات

هیچ توضیحی درج نشده است

موقعیت روی نقشه

تماس با ما

نام بیمارستان هاشمی نژاد آدرس طلاب-انتهای بلوار ابوریحان شماره تماس 05132737011 شماره تلفن همراه 05132737011