بیمارستان قائم(عج)

شماره تماس : ۰۵۱۳۸۴۰۰۰۰۰

بازبینی

توضیحات

هیچ توضیحی درج نشده است

موقعیت روی نقشه

تماس با ما

نام بیمارستان قائم(عج) آدرس مشهد- میدان دکتر شریعتی (تقی آباد)- خیابان احمد آباد- مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی قائم (عج) شماره تماس 05138400000 شماره تلفن همراه 05138400000