بیمارستان 550 ارتش

شماره تماس : ۰۵۱۳۸۵۴۲۱۴۰

بازبینی

توضیحات

هیچ توضیحی درج نشده است

موقعیت روی نقشه

تماس با ما

نام بیمارستان 550 ارتش آدرس ابتدای خیابان بهار- جنب فروشگاه اتکا شماره تماس 05138542140 شماره تلفن همراه 05138542140