بیمارستان ثامن الائمه

شماره تماس : ۰۵۱۳۸۵۱۰۰۰۱

بازبینی

توضیحات

هیچ توضیحی درج نشده است

موقعیت روی نقشه

تماس با ما

نام بیمارستان ثامن الائمه آدرس خیابان امام خمینی- نرسیده به خیابان خرمشهر شماره تماس 05138510001 شماره تلفن همراه 05138510001