بیمارستان امام هادی

شماره تماس : ۳۳۶۸۲۶۷۳

بازبینی

توضیحات

هیچ توضیحی درج نشده است

موقعیت روی نقشه

تماس با ما

نام بیمارستان امام هادی آدرس بلوار وحدت- وحدت ۲۱ شماره تماس 33682673 شماره تلفن همراه 33682673