بیمارستان امام سجاد

شماره تماس : ۰۵۱۳۲۵۹۰۰۳۳

بازبینی

توضیحات

هیچ توضیحی درج نشده است

موقعیت روی نقشه

تماس با ما

نام بیمارستان امام سجاد آدرس گلشهر - بلوار شهید آوینی - آوینی ۳۳ شماره تماس 05132590033 شماره تلفن همراه 05132590033