بیمارستان دکتر شریعتی

شماره تماس : ۰۵۱۳۵۵۱۰۰۱۰

بازبینی

توضیحات

هیچ توضیحی درج نشده است

موقعیت روی نقشه

تماس با ما

نام بیمارستان دکتر شریعتی آدرس انتهای بلوار وکیل آباد-خیابان امام رضا(ع) شماره تماس 05135510010 شماره تلفن همراه 05135510010