بیمارستان خاتم الانبیا(ص) (تخصصی چشم)

شماره تماس : ۰۵۱۳۷۲۸۱۴۰۱

بازبینی

توضیحات

هیچ توضیحی درج نشده است

موقعیت روی نقشه

تماس با ما

نام بیمارستان خاتم الانبیا(ص) (تخصصی چشم) آدرس بلوار شهید قر نی - نبش قرنی 41 شماره تماس 05137281401 شماره تلفن همراه 05137281401