بیمارستان جواد الائمه

شماره تماس : ۰۵۱۳۶۸۲۱۳۵۳

بازبینی

توضیحات

هیچ توضیحی درج نشده است

موقعیت روی نقشه

تماس با ما

نام بیمارستان جواد الائمه آدرس خیابان طبرسی -بین میدان طبرسی و مقدم شماره تماس 05136821353 شماره تلفن همراه 05136821353