تالار گنج قارون

شماره تماس : ۰۵۱۳۷۳۲۶۴۵۱

بازبینی

توضیحات

هیچ توضیحی درج نشده است

موقعیت روی نقشه

تماس با ما

نام . آدرس جاده آرامگاه فردوسی(آدرس دفتر جهت رزرو:میدان امام حسین-نبش خواجه ربیع1-آشپزخانه ربانی) شماره تماس 05137326451 شماره تلفن همراه 09153196863