بیمارستان ثامن الائمه

شماره تماس : ۰۵۱۴۶۱۲۳۰۰۱

بازبینی

توضیحات

هیچ توضیحی درج نشده است

موقعیت روی نقشه

تماس با ما

نام بيمارستان ثامن الائمه آدرس بلوار جمهوری شماره تماس 05146123001 شماره تلفن همراه 05146123001