دندانپزشکی دکتر ناصر حاتمی

شماره تماس : ۰۵۱۳۸۴۰۲۲۶۹

بازبینی

توضیحات

دکترای حرفه ای دندانپزشکی

موقعیت روی نقشه

تماس با ما

نام دکتر ناصر حاتمی آدرس خیابان سناباد، مقابل داروخانه سناباد، بین 50 و 52، پلاک 638 شماره تماس 05138402269 شماره تلفن همراه 05138402269