بیمارستان امام حسین (ع)

شماره تماس : ۰۵۱۳۲۷۸۷۰۰۱

بازبینی

توضیحات

هیچ توضیحی درج نشده است

موقعیت روی نقشه

تماس با ما

نام - آدرس کوی طلاب، روبروی بیمارستان هاشمی نژاد، خیابان مفتح - مفتح 18 شماره تماس 05132787001 شماره تلفن همراه 05132787001