دبستان پسرانه امام حسن مجتبی (ع )

شماره تماس : ۰۵۱۳۶۷۸۹۵۵

بازبینی

توضیحات

عادی _دولتی

موقعیت روی نقشه

تماس با ما

نام - آدرس آب و برق ، شهرک صابر ، صابر 1 شماره تماس 0513678955 شماره تلفن همراه 0513678955