تجهیزات پزشکی طب نگین

شماره تماس : ۳۲۷۴۱۲۰۰

بازبینی

توضیحات

هیچ توضیحی درج نشده است

موقعیت روی نقشه

تماس با ما

نام حسن اقدسی آدرس طلاب خیابان وحید ۶ مقابل بیمارستان هاشمی نژاد شماره تماس 32741200 شماره تلفن همراه 32741200