کاریابی فن آوران

شماره تماس : ۰۵۱۳۵۴۲۴۵۴۷

بازبینی

توضیحات

هیچ توضیحی درج نشده است

موقعیت روی نقشه

تماس با ما

نام بهروز ارانی آدرس شهرک صنعتی توس جنب فاز 2 ، شهرک فنآوری صنایع غذایی، ساختمان فنآوری واحد 106 شماره تماس 05135424547 شماره تلفن همراه 05135424547