آزمایشگاه پاتولوژی شفا

شماره تماس : ۰۵۱۳۸۵۴۸۸۷۵

بازبینی

توضیحات

هیچ توضیحی درج نشده است

موقعیت روی نقشه

تماس با ما

نام دکتر ثامنی آدرس چمران – روبروی خیابان جم – ساختمان جم شماره تماس 05138548875 شماره تلفن همراه 05138548875