پیتزا ساندویچ شلمان

شماره تماس : ۳۸۸۲۸۲۴۴

بازبینی

توضیحات

هیچ توضیحی درج نشده است

موقعیت روی نقشه

تماس با ما

نام مسعود گلزارین آدرس بلوار هاشمیه داخل هاشمیه ۱۸ سمت راست شماره تماس 38828244 شماره تلفن همراه 38828244