پیتزا دالیا سه

شماره تماس : ۳۷۶۲۶۰۶۱

بازبینی

توضیحات

هیچ توضیحی درج نشده است

موقعیت روی نقشه

تماس با ما

نام احمد علی نقی زاده طبسی آدرس بلوار ملک آباد خیابان فرهاد ۲۲ ساختمان هنر شماره تماس 37626061 شماره تلفن همراه 37626061