بیمارستان تامین اجتماعی مهراباد

شماره تماس : ۰۵۱۳۳۶۴۲۳۰۴

بازبینی

توضیحات

هیچ توضیحی درج نشده است

موقعیت روی نقشه

تماس با ما

نام بیمارستان تامین اجتماعی مهراباد آدرس شهرک مهر اباد- بین مهراباد 3 و 5 شماره تماس 05133642304 شماره تلفن همراه 05133642304